مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
SMS-10K - 10000 SMS Credits @ INR 0.40/Credit

Rs.4000.00 INR به صورت یک بار
SMS-25K - 25000 SMS Credits @ INR 0.40/Credit

Rs.10000.00 INR به صورت یک بار
SMS-50K - 50000 SMS Credits @ INR 0.40/Credit

Rs.20000.00 INR به صورت یک بار
SMS-100K - 100000 SMS Credits @ INR 0.38/Credit

Rs.38000.00 INR به صورت یک بار
SMS-500K - 500000 SMS Credits @ INR 0.30/Credit

Rs.150000.00 INR به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.220.62.183) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution